Melkvee

Bij het merendeel van de  melkveebedrijven die de dierenartsen van De Herkauwerspraktijk bezoeken, komen onze dierenartsen op regelmatige basis voor een bedrijfsbegeleiding.  Hierdoor wordt de vaste dierenarts een duidelijke partner/coach/meedenkend adviseur en aanspreekpunt voor de melkveehouder. Precies waar de moderne veehouderij om vraagt!
Door samenwerking met o.a. boekhouder, voervoorlichter en andere adviseurs is ons doel samen met de veehouder het bedrijfsresultaat te optimaliseren.

Naast de dierenartsen die de vaste bedrijfsbegeleidingen doen beschikt onze praktijk ook over een dierenarts die de ambulante zorg verzorgt. Hierdoor kunnen wij snelle en zeer ver ontwikkelde spoedzorg bieden, en kan de begeleidend dierenarts zich volledig richten op hun bedrijfsbezoek zonder weggeroepen te worden voor een spoedgeval.

Endoscopie

Al sinds 2004 maken de rundveedierenartsen gebruik van endoscopie bij lebmaagverplaatsingen.

Dit houdt in dat de lebmaag door een kijkoperatie weer op de juiste positie wordt gelegd. Deze techniek zorgt voor goede resultaten met een minimaal invasieve ingreep.

Echoscopie

Sinds enige tijd beschikt de praktijk over 5 scanners voor runderen die ingezet kunnen worden tijdens de begeleiding.

Met name runderen die problemen vertonen met betrekking tot de vruchtbaarheid, kunnen op deze manier beter in beeld worden gebracht, waarna een gerichte aanpak ingezet kan worden.